Bridge Bank

សេវាធនាគារបុគ្គល

សេវាឥណទាន

ទន្ទឹមនឹងបរិបទរស់នៅបែបទំនើបមានការកើនឡើង ធនាគារ ប្រ៊ីដ ផ្ដល់ជូនសេវាឥណទាន សមស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន ដើម្បីសម្រេចគោលប្រាថ្នារបស់ពួកគេ ដែលរួមមាន ឥណទានគេហដ្ឋាន និង ឥណទានរថយន្ត ជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូនរយៈពេលឥណទានយូរ អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង និងការអនុម័តឥណទានឆាប់រហ័ស។